Wellnessdecor logo

GA NAAR

Wellnessdecor logo

Therapeutische warmte

THERAPEUTISCHE WARMTE

Het volgende is samengevat uit ‘Therapeutic Heat and Cold’,
4e editie, ED. Justus F. Lehmann M.D., Williams and Wilkins,
Hoofdstuk 9 of besloten uit de gegevens hierin vermeld.
Het is algemeen aanvaard dat warmte de volgende gewenste
effecten veroorzaakt:

1. Verhoogt de rekbaarheid van collageenweefsel.

• Weefsels die verwarmd worden tot 40°C en dan uitgerekt worden, vertonen een niet-elastische verlenging van 0,5 tot 0,9% die blijft nadat de rek verdwijnt. Dat komt niet voor wanneer dezelfde weefsels gestrekt worden bij normale weefseltemperaturen. 20 sessies kunnen dus een verlenging van de weefsels van 10 tot 18% opleveren.
• Dit effect zou vooral waardevol zijn wanneer met ligamenten, gewrichtskapsels, pezen, fascia en synovia gewerkt wordt waarop littekens gevormd zijn, die dik staan of die samengetrokken zijn.
• Zo’n strekking aan 45°C veroorzaakte minder zwakte in gerekte weefsels voor een bepaalde verlenging dan een gelijkaardige verlenging die op normale weefseltemperatuur gedaan werd.
• De aangehaalde experimenten toonden duidelijk aan dat strekking waarbij weinig kracht gebruikt wordt een aanzienlijke verlenging kan opleveren wanneer warmte gecombineerd wordt met het strekken of met bewegingsoefeningen, het is ook veiliger dan de weefsels te strekken bij normale weefseltemperaturen.
• Dit veiligere strekkingseffect is cruciaal voor een goede training van atleten die aan competitiesport doen, om te vermijden dat ze blessures krijgen.

2. Vermindert onmiddellijk stijfheid van gewrichten.

• Er was een daling in stijfheid van 20% bij 45°C, in vergelijking met 33°C bij reumatoïde vingergewrichten, die perfect correleert met zowel objectieve als subjectieve observatie van stijfheid.
• Een stijf gewricht en verdikte bindweefsels zouden op een gelijkaardige manier moeten reageren.

3. Vermindert spierspasmen.

• Spierspasmen werden lang onder controle gehouden door warmte te gebruiken omdat ze ondergeschikt zijn aan onderliggende aandoeningen van het skelet, de gewrichten of neuropathologische aandoeningen.
• Dat resultaat is mogelijk verkregen door het gecombineerde effect op zowel de voornaamste als de ondergeschikte afferenten van fusocellen en van de effecten op Golgipeeslichaampjes (GTO - Golgi Tendon Organs). De effecten opgewekt door deze mechanismen bewezen hun piekeffect binnen het therapeutische temperatuurbereik door stralingswarmte.

4. Verzacht de pijn.

• Pijn kan worden verzacht door aanwezige of onderliggende spierspasmen te verminderen.
• Pijn staat soms in verband met ischemie door spanning of spasmen en kan verlicht worden door hyperemie (opgewekt door vasodilatatie via warmte). De terugkoppeling waarbij de ischemie tot meer spasmen en meer pijn leidt, wordt zo verbroken.
• Het is bewezen dat warmte het pijngevoel vermindert door direct in te werken op zowel vrije zenuwuiteinden in weefsels als op perifere zenuwen. In een tandonderzoek leidden herhaaldelijke toepassingen met warmte uiteindelijk tot vernietiging van de hele zenuwreactie die de pijn uit de tandzenuw veroorzaakte.
• Warmte kan leiden tot een verhoogde productie van endorfine en een verkleining van de zogenaamde ‘poort’ van Melzack en Wall, wat de pijn vermindert.

5. Stimuleert de doorbloeding.

• Een plaats op het lichaam verwarmen, veroorzaakt reflex gemoduleerde vasodilataties op verschillende plaatsen in het lichaam, zelfs als de lichaamstemperatuur niet verandert.
Dat wil zeggen dat als een uiteinde verwarmd wordt ook het contralaterale uiteinde zal verwijden; verwarm een voorarm en beide lagere uiteinden zullen verwijden; verwarm de voorkant van de romp en de hand verwijdt.
• Verwarming van de spieren verhoogt het niveau van
doorbloeding zoals dat bij een inspanning gebeurt.
• Verhoging van de temperatuur doet de doorbloeding en dilatatie rechtstreeks in de haarvaten, kleine slagaders en adertjes stijgen, waarschijnlijk door rechtstreekse inwerking op de zachte spieren. De stijging van bradykinine, die vrijkomt via de actieve zweetklieren, verhoogt ook de doorbloeding en vasodilatatie.
• Hyperthermie van het hele lichaam bij een consequente verhoging van de lichaamstemperatuur wekt vasodilatatie op door een daling, opgewekt door de hypothalamus, van de sympathische toon op arterioveneuze anastomose.
Vasodilatatie wordt ook opgewekt door axonale reflexen en door reflexen die de vasomotorische balans veranderen.

6. Helpt bij inflammatoire infiltraten, oedeem en afscheiding.

• De verhoogde perifere circulatie zorgt voor het transport dat nodig is om oedeem te verwijderen, wat kan helpen om de ontsteking te verhelpen, de pijn te verminderen en de genezing te versnellen.

7. Recent ook gebruikt in kankertherapie.

• Dit is een nieuwe en experimentele procedure.
• In sommige gevallen veelbelovend wanneer het correct toegepast wordt.
• Amerikaanse onderzoekers pleiten voorzichtig voor het opvolgen van de temperatuur van de tumor; in Japan daarentegen is bij de beschrijving van de successen geen sprake van zo’n voorzorgsmaatregel.

In Amerika zijn al meer dan 70.000 infrarood thermische
systemen verkocht. Genezing dankzij infrarood wordt stilaan de meest gebruikte oplossing bij de verzorging van kwetsuren van zachte weefsels, om de pijn bij zowel chronische als hardnekkige ‘permanente’ gevallen te verzachten en om nieuwere kwetsuren sneller te laten genezen.

Plaatselijke infraroodtherapie - waarbij lampen gebruikt worden die afgestemd zijn op de groep van 2 tot 25 micron - wordt gebruikt in meer dan 40 Chinese medische instituten om pijn te behandelen en te verlichten. Onderzoekers meldden meer dan 90% succesvolle behandelingen in een samenvatting van Chinese onderzoeken die het effect van infraroodtherapie op volgende problemen beoordeelden:

• Blessure van het zachte weefsel
• Periartritis van de schouder
• Spanning in de lenden
• Ischias
• Menstruatiepijn
• Neurodermitis
• Eczeem met infectie
• Postoperatieve infecties
• Verlamming van Bell
• Diarree
• Galblaasontsteking
• Neurasthenie
• Bekkenontsteking
• Pediatrische pneumonie
• Huidschimmel
• Bevriezing met ontsteking

Zoals vermeld in het boek ‘Infrared Therapy’ van Dr. Yamajaki, hebben Japanse onderzoekers de volgende controversiële resultaten van infrarode thermische behandelingen over het hele lichaam beschreven:

• Brandwonden - verlicht pijn en vermindert de tijd die nodig is om te genezen, vermindert de vorming van littekens
• Hoge bloeddruk - veilig bij temperaturen tussen 40°C en 50°C en regelmatig gebruik helpt om de bloeddruk te verlagen
• Lage bloeddruk - infraroodsauna traint het lichaam om de bloeddruk te doen stijgen
• Hersenschade - versneld herstel bij hersenkneuzing
• Kortetermijngeheugen - verbeterd
• Tongkanker - verbeterd
• Giftige elektromagnetische velden - effecten geneutraliseerd
• Hersenbloeding - herstel wordt versneld en enorm bevorderd
• Kwetsuren van zacht weefsel bij verkeersongevallen - dagelijkse sessies werden gebruikt tot de optimale genezing bereikt werd; daarna werden de thermische systemen gebruikt om de blijvende restanten te behandelen. Het effect van de controle van de pijn op de chronische letsels van dergelijke kwetsuren bleef drie dagen duren voor een andere behandeling nodig was
• Artritis, acuut and chronisch - enorm verlicht
• Jicht - verlicht
• Reumatoïde artritis - verlicht
• Symptomen in de menopauze - minder rillingen, nervositeit, depressie, draaierigheid, hoofd- en maagpijn
• Gewichtsverlies - eerst door te zweten en het energieverbruik nodig om het zweet te produceren, en dan door rechtstreekse vetexcretie